HELYI HAGYOMÁNYOK

Benedek Krisztina

Cibri, Cibri...

Játékfűzések a Galga mentéről

Hagyományok Háza

Budapest, 2005

Tartalomjegyzék

Előszó

A játéktanítás menete, módszerei

Bevezetés

A népi gyermekjátékok személyiség- és képességfejlesztő hatása

A népi gyermekjátékok tanítása

A tanítás menete

A játék létrejöttének feltételei

A tanítás során adódható veszélyhelyzetek

Általános fejlesztési követelmények

A játékfűzések összeállítása

A Galga menti játékok összeállítása és tanítása során szerzett gyakorlati tapasztalatok összegzése

Összefoglalás

Galga menti játékfűzések

Galgamácsai játékok

Turai játékok

Galgahévízi játékok

Bagi játékfűzés

Hévízgyörki játékfűzés

Mellékletek

Játékgyűjtők a Galga mentén

Játékok játéktípus szerinti besorolása

Játékok betűrendes mutatója

Felhasznált irodalom

Előszó

A Helyi Hagyományok sorozat harmadik darabja a Galga mente hagyományos népi játékaiból készült játékfűzéseket tartalmaz. A kötet szerzője Benedek Krisztina, a Galga mente tágabb környezetében élő néptáncpedagógus céljául tűzte ki, hogy tanítványaival elsősorban saját szülőföldjük játékait ismerteti meg a néptánc órákon.

A kötetben játékfűzések jelennek meg, ám a tanítás során gyerekeknek elsősorban valódi játékokként kell megismerniük őket, szabad, önfeledt, sok örömet hozó tevékenységként. A játékok előadássá komponálása nem lehet cél – amint ezt a szerző is hangsúlyozza -, csak a hosszas együttjátszás eredménye.

A fűzéseket életkori bontásban (óvodai nagycsoport, majd elsőtől évfolyamonként a negyedik osztályig) közöljük. Amikor a játékokat egyenként játsszuk, sok esetben más korosztály számára is taníthatók.

A szerző a játéktanítás során szerzett tapasztalatait is megosztja az olvasókkal, amelyek hasznos módszertani segítséget nyújtanak. A kötet anyaga egyaránt használható az óvodai, az alsó tagozatos és a művészeti iskolai oktató-nevelő munka során.

Sándor Ildikó

 

A kiadvány kereskedelmi forgalomban kapható 

Cibri, cibri...