KEREKÍTŐ TIPPENTŐ

   

A Kerekítővel való találkozásom: A Kerekítő hálózathoz való kapcsolódásom Kovács Judit Eszter 2011. március 11-i hozzám írt motivációs levele és az azt követő szakmai nap inspirálta. Azóta Gödöllőn heti rendszerességgel, a Művészetek Palotájában 2013. február 10-e óta havonta, valamint nyári programként a Művészetek Völgyében, a kapolcsi Kaláka Versudvarban 2012 óta tartok Kerekítő Tippentőt. Résztvevője voltam több Kerekítő könyvbemutatónak, valamint a Kerekítő 2., 3. és 4. cd-s kiadványok énekes közreműködője is lehettem. A Kerekítő megtisztelő bizalma nagy-nagy öröm számomra!

Az általam tartott foglalkozás típusa: Kerekítő Tippentő 0-3 éveseknek 

Mi a Kerekítő Tippentő?
http://www.kerekito.hu/kerekito-tippento-0-3-eves-korig

Kerekítő foglalkozásaim helyszínei és időpontjai:

Gödöllő: Művészetek Háza Gödöllő Kulturális és Konferencia Központ (Muza)
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
Időpont: keddenként 10.30-11.30
www.muza.hu

Budapest: Művészetek Palotája (Müpa)
Budapest IX. Komor Marcell u. 1.
Időpont: havonta egyszer vasárnap 10.15-11.00
www.mupa.hu

A gödöllői keddenkénti Kerekítő Tippentő foglalkozás a MUZA 14-es termében zajlik. Váltócipő használata szükséges. Kérlek Benneteket, hogy az enni-inni valókat a folyosón fogyasszátok el! Szoptatásra és játék közbeni gyors szomjoltásra, valamint tisztába tevésre természetesen a teremben is van lehetőség.
A gyermekeket ne hagyjátok felügyelet nélkül, illetve mondókázás közben kérem mellőzzétek a fotózást és videózást! Ez nem csak a gyerekek és a foglalkozás menete, hanem a Kerekítő jogvédelme miatt is nagyon lényeges.
Megértéseteket köszönöm!

Kerekítős bemutatkozásom:

Benedek Krisztina Mária néven jöttem világra. Hálás vagyok ezért a névért, mert jelentésének áldottsága körbeölel és védelmez.
Pici korom óta dalolok és mozog kezem-lábam. Amikor tudatára ébredtem, hogy valójában milyen ősi erők mozgatják ilyen intenzíven a hangszalagjaimat és a testemet, addigra már bőszen róttam a hosszú-hosszú kilométereket a sportpályákon, majd folklórszínpadokon találtam magam, ahol már nem csak a lábam járt tánc közben, hanem énekszóval is megerősíthettem belső motivációimat.
A néphagyománnyal való találkozásom Galga menti nagyszüleim jóvoltából sorsszerűnek is mondható. Igaz, hogy én Gödöllőn nőttem fel, de a gyerekkori nyarak és a várva-várt lakodalmak, húsvétok, pünkösdök, szüretek, búcsúk, bálok, stb. valóságos tárházát mutatták meg a Galga menti falvak még épp elevenen élő népszokásainak.
Ezekből az élményekből a mai napig merítkezem, s bár azóta sok-sok vidék népművészét és népművészetét megismerhettem, mégis a Galga vidék maradt számomra a szívbéli szerelem.
Magyar népi mondókák tanítására 19 éves koromban került először sor, amikor a gödöllői Chopin Zeneiskolában felkérést kaptam óvodás Zenevár foglakozások vezetésére. Mivel ekkoriban minden érdekelt, ami mozgással, zenével és népművészettel kapcsolatba hozható, ezért tanítóképzős hallgatóként szívesen éltem a lehetőséggel. A lehetőség kapcsán pedig egy azóta is tartó gyűjtő-kutató-oktató munka vette kezdetét, amire a népi mondókák és a bennük rejlő nevelési lehetőségek ösztönöztek nem csak néptáncpedagógusként és táncelméleti szakíróként, hanem négy gyermek édesanyjaként, sőt immár nagyszülőként is.

Hitvallásom:
A mondókák a rigmusköltészet alapkövei, ugyanakkor a zenetanulás és a néptáncismeretek megalapozása is ezekkel a „gyermekversikékkel” veszi kezdetét.
Legősibb rigmusaink ezek, a gyerekek ezért értik és érzik ösztönösen a lüktetését, ezért kívánják hozzá a mozgást és ezért érzem – különösen gyermekeim születése óta - szüntelen „kötelességemnek”, hogy minél több édesanyával és gyermekkel megismertessem őket.
A foglalkozásaimon a mondókázás a játékokon, népdalokon, népzenén és csujjogatásokon keresztül a táncolás során teljesedik ki. Ez az élmény a lelki-testi-szellemi gyarapodás organikus rendszerében a legerősebben hordozza magában azt a komplexitást, amit a paraszti kultúrában, a gyermekfolklórban a felnőttvilág leképezésének folyamata prezentál. Ez a megismerési folyamat nem más, mint az utánzásos tanulás bizalmi, sőt ősbizalmi rendje.
A szülő tehát minden színtéren minta, a gyermek pedig mindent mintáz. Ha a minta példás, akkor a mintázás kreatív, érzékeny és stílusos. A hagyomány egyetlen célja pedig nem egyéb, mint, hogy ebben a mintázó, formázó, követő-örökítő-„kerekítő” szellemben folytatódjék.

Facebook Kerekítő információs oldal, friss hírekkel:
m.facebook.com/Baba-mama-foglalkoz%C3%A1s-G%C3%B6d%C3%B6ll%C5%91n-1497056943910613/

Hallgassátok szeretettel Kerekítő Manó altatóit az előadásomban a Rokkka zenekarral:

https://youtu.be/9GreB4hzK98

https://youtu.be/e7Mt70hMogs

https://youtu.be/XyAWSorbyHk